Ortaokullarda Yeni Sınav Sistemi

yeni-sinav-sistemiOrtaokul öğrencilerini ilgilendiren  ve SBS yerine uygulanacak yeni sınav sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yeni sınav sistemine göre, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden her dönem yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek. Yeni sınav sistemi, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında sadece 8. sınıflarda uygulanacak. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıfların da sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Hangi derslerden merkezi sınav olacak?

Yeni sınav sistemine göre Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil derslerinin 2. Sınavı, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin ise son sınavı bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılacak.

Liselere yerleştirme ve puan hesaplaması nasıl yapılacak?

Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Öğrenciler puanlarına göre okul tercih edebilecekler.

Puan eşitsizliği durumunda ne yapılacak?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacak; “Tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.”

Sorular nasıl hazırlanacak ve uygulanacak?

Sorular, MEB tarafından hazırlanan öğretim programlarına uygun hazırlanacak. Sorular çoktan seçmeli, yani dört seçenekli olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek (Dört yanlış bir doğru götürmeyecek). Merkezi sınavların zamanla açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülmesi ayrıca planlanmaktadır. Sınavlar her dönem iki okul gününde yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek.

Sınavlar nerede yapılacak?

Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

Geçerli bir mazereti olup sınava giremeyenler ne olacak?

Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

 

This entry was posted in Eğitim Haberleri. Bookmark the permalink.

One Response to Ortaokullarda Yeni Sınav Sistemi

  1. Ahmet Haşim says:

    Hayırlısı bajkalım bu sistem ne zaman değişir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>